2014 Nobel Peace Prize recipients Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. 
Photo: (Kailash Satyarthi) Senado Federal. (Flickr)/(Malala Yousafzai) Prime Minister’s Office (Flickr).2014 Nobel Peace Prize recipients Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. Photo: (Kailash Satyarthi) Senado Federal. (Flickr)/(Malala Yousafzai) Prime Minister’s Office (Flickr)

The Nobel Peace Prize for 2014 has been awarded the Indian child rights activist Kailash Satyarthi and the Pakistani children’s education activist Malala Yousafzai.

Read more

Den norske ambassaden i Sofia tilbyr praktikantplass for en periode på 6 måneder fra januar 2015. Målet med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste stab vil studentpraktikanten delta i ambassadens daglige virke. Ambassaden i Sofia er en relativt liten utenriksstasjon, noe som gjør at praktikanten har mulighet ti...

Read more
Ambassadør Guro Katharina Vikør blir intervjuet etter pressekonferansen. 
Photo: Royal Norwegian Embassy.

Norge og Bulgaria samarbeider på energi- og miljøområdet. Nå er det åpent for å søke om støtte til prosjekter innenfor EØS-programmet «energieffektivisering og fornybar energi».

Read more

Посолството на Кралство Норвегия в София и Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” обявяват конкурс за студентско есе на тема „Норвежката конституция и Търновската конституция – основи на съвременната демократична държавност“

Read more

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява начало на третия конкурс за набиране на проектни предложения.

Read more
H.E. Guro Katharina Vikør greets the honour guard in front of the Presidency. Photo: Royal Norwegian Embassy. 
Photo: Royal Norwegian Embassy.

Welcome to the website of the Royal Norwegian Embassy in Sofia!

Read more